Search
0523 - 22 51 65
producten
VISIE EN STRATEGIE

Een bevlogen visie, een duidelijke missie en een goede strategie zijn het vertrekpunt van ieder bedrijf. StruQtuur maakt ze concreet.

BUSINESSPLAN-ONTWIKKELING

Een businessplan omvat een meetbaar bedrijfsdoel, de strategie om dit te bereiken én de vertaling van de strategie naar concrete acties. De kern kan op één A4-tje.

ORGANISATIESTRUCTUUR

Is uw organisatiemodel afgestemd op uw bedrijfdoel of is er een effectievere inrichting denkbaar? Wat zijn de mogelijkheden en gevolgen?

VERANDERMANAGEMENT

Het doel is bepaald; tijd om de bakens te verzetten en de nieuwe koers te volgen. Waar begint u en hoe stuurt u zo nodig bij? StruQtuur biedt u een concreet plan van aanpak.

PROCESVERBETERING

Kan een afdeling of afdelingen onderling efficiënter of effectiever werken? StruQtuur brengt knelpunten aan het licht, geeft adviezen voor verbeteringen en/of helpt bij het stroomlijnen van processen.

PROJECTBEGELEIDING

Soms vragen projecten intensieve begeleiding, waarvoor u zelf niet de tijd en/of mensen heeft. In die gevallen kunt u StruQtuur inzetten als projectmanager voor een oplossing op maat, zodat u daarna weer zelfstandig verder kunt.

HR BELEID

Van het opstellen van een compleet functie- en salarishuis inclusief functiebeschrijvingen, tot het maken van een volwaardig personeelshandboek met sociaal beleid, arbo-beleid en arbeidsvoorwaarden.

INZETBAARHEID

Het duurzaam inzetten van medewerkers gaat verder dan gezondheid en vitaliteit. Kennis en vaardigheden behouden, net als betrokkenheid, motivatie en bevlogenheid? StruQtuur brengt dit met een vernieuwende visie.

FLEXIBILISERING

Behoefte aan een wendbare organisatie met een grote flexibele schil? Het liefst met eigen mensen en afgestemd op het werkaanbod? Dan kan. Te denken valt aan het creëren van flexibele functies, werktijden en innovatieve samenwerkingsverbanden

VERZUIMBEGELEIDING

StruQtuur kan u de nodige zorg uit handen nemen bij het opstellen van een preventief beleid en het kiezen van de juiste partners, maar ook bij de behandeling van complexe individuele gevallen.

WERVING & SELECTIE

Heeft uw organisatie kwaliteit nodig en trekt u de juiste mensen aan? StruQtuur helpt u bij de positionering als aantrekkelijke werkgever, maar ook met praktische zaken als het opstellen van vacatureteksten, profielen en introductieprogramma’s

UITSTROOM

Het arbeidsrecht kent de nodige voetangels en klemmen en is voor menig ondernemer complexe materie. Voor het correct laten afvloeien van een groep medewerkers of een individu zijn er meerdere mogelijkheden. StruQtuur adviseert over de beste oplossing voor uw situatie.