struqtuur-slider2

Strategische organisatieconsultants zijn er volop.
Net als HR-adviseurs. De combinatie hiervan is
zeldzaam. Terwijl u daar als ondernemer juist het
meeste baat bij heeft. Eén professional die van
beide markten thuis is.
Die uw visie helpt vertalen
naar de praktijk en tegelijkertijd ook de consequen-
ties voor uw medewerkers in goede banen leidt.

>>

struqtuur-slider3

Vergelijk het met teamsport op topniveau.
Iedereen kan ondernemen maar het succes valt
of staat met een goede strategie, tactiek en
een uitgekiende opstelling met gemotiveerde
spelers
. Wie zijn organisatie zo inricht heeft de
beste kansen voor succes. StruQtuur kan u daarbij
helpen.

De voorbeschouwing

Een bedrijf runnen is vergelijkbaar met teamsport op topniveau. Een winnaarsmentaliteit is een eerste vereiste. Daarnaast is de mate van succes afhankelijk van uw tegenstanders, uw strategie, spelers, opstelling, conditie én van coaching. Alle factoren moeten in balans zijn. StruQtuur kan u daarbij helpen.

Tegenstanders

Analyseer de sterktes & zwaktes van uw concurrenten en wees alert op onverwachte, nieuwe spelers in het veld.

Strategie

Gaat u voor de aanval of voor de verdediging? Voor beproefde methodes of voor nieuwe wegen? Kies de meest succesvolle weg naar het doel.

Team

Past de samenstelling van uw team bij uw doel & strategie? Heeft u de juiste mensen met de benodigde talenten?

Opstelling

Staan de juiste mensen op het goede moment op de juiste plek? Heeft u voldoende mensen achter de hand om waar nodig te schakelen?

Conditie & Motivatie

Zijn uw mensen voldoende uitgerust voor hun taak en hebben ze er zin in? Begrijpen ze het grote doel voor de langere termijn?

Coaching

Kunt u uw doel, strategie en tactiek goed onderbouwen naar uw team en ze motiveren om zich in dienst van het resultaat te stellen?

Strategie- en organisatieontwikkeling

Veel MKB-ondernemers maken plannen op basis van ervaring, kennis en intuïtie. Dat doen ze heel succesvol. Maar naarmate een organisatie groeit, neemt de wendbaarheid af, net als de risicobereidheid. Een verstandige ondernemer onderkent dit en zorgt voor een extra toetsing van zijn plannen in de vorm van een degelijke analyse en onderbouwing. StruQtuur is hiervoor de aangewezen partij.

Visie en strategie

Een bevlogen visie, een duidelijke missie en een goede strategie zijn het vertrekpunt van ieder bedrijf. StruQtuur maakt ze concreet.

Businessplan-ontwikkeling

Een businessplan omvat een meetbaar bedrijfsdoel, de strategie om dit te bereiken én de vertaling van de strategie naar concrete acties. De kern kan op één A4-tje.

Organisatiestructuur

Is uw organisatiemodel afgestemd op uw bedrijfdoel of is er een effectievere inrichting denkbaar? Wat zijn de mogelijkheden en gevolgen?

Verandermanagement

Het doel is bepaald; tijd om de bakens te verzetten en de nieuwe koers te volgen. Waar begint u en hoe stuurt u zo nodig bij? StruQtuur biedt u een concreet plan van aanpak.

Procesverbetering

Kan een afdeling of afdelingen onderling efficiënter of effectiever werken? StruQtuur brengt knelpunten aan het licht, geeft adviezen voor verbeteringen en/of helpt bij het stroomlijnen van processen.

Projectbegeleiding

Soms vragen projecten intensieve begeleiding, waarvoor u zelf niet de tijd en/of mensen heeft. In die gevallen kunt u StruQtuur inzetten als projectmanager voor een oplossing op maat, zodat u daarna weer zelfstandig verder kunt.

Strategisch Human Resource management

Ze staan niet op de balans bij uw activa en toch zijn ze uw meest waardevolle kapitaal- en succesfactor: uw mensen. Uw spelers, die het uiteindelijk samen moeten doen in het veld. StruQtuur weet als geen ander hoe u uw menselijk kapitaal optimaal kunt opstellen en motiveren voor gezamenlijk succes. Door mensen op precies de goede plek te plaatsen, die past bij hun drijfveren, talenten en ontwikkelingsambities. Alleen dan doen ze hun werk met echt plezier en daar plukt u de vruchten van. U kunt StruQtuur voor uiteenlopende HR-taken inschakelen, van strategisch tot uitvoerend.

HR-BELEID

Van het opstellen van een compleet functie- en salarishuis inclusief functiebeschrijvingen, tot het maken van een volwaardig personeelshandboek met sociaal beleid, arbo-beleid en arbeidsvoorwaarden.

Inzetbaarheid

Het duurzaam inzetten van medewerkers gaat verder dan gezondheid en vitaliteit. Kennis en vaardigheden behouden, net als betrokkenheid, motivatie en bevlogenheid? StruQtuur brengt dit met een vernieuwende visie.

Flexibilisering

Behoefte aan een wendbare organisatie met een grote flexibele schil? Het liefst met eigen mensen en afgestemd op het werkaanbod? Dan kan. Te denken valt aan het creëren van flexibele functies, werktijden en innovatieve samenwerkingsverbanden.

Verzuimbegeleiding

StruQtuur kan u de nodige zorg uit handen nemen bij het opstellen van een preventief beleid en het kiezen van de juiste partners, maar ook bij de behandeling van complexe individuele gevallen.

Werving & Selectie

Heeft uw organisatie kwaliteit nodig en trekt u de juiste mensen aan? StruQtuur helpt u bij de positionering als aantrekkelijke werkgever, maar ook met praktische zaken als het opstellen van vacatureteksten, profielen en introductieprogramma’s.

Uitstroom

Het arbeidsrecht kent de nodige voetangels en klemmen en is voor menig ondernemer complexe materie. Voor het correct laten afvloeien van een groep medewerkers of een individu zijn er meerdere mogelijkheden. StruQtuur adviseert over de beste oplossing voor uw situatie.

StruQtuur brengt structuur aan in uw organisatie